วันเดียว เที่ยวปากเกร็ด

thumbnail_pakkred cover

 

เมื่อพูดถึงอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักอำเภอเก่าแก่ที่มีมนต์เสน่ห์ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมาย และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแห่งนี้

ปากเกร็ดนับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีการพัฒนาของสภาพบ้านเมืองอย่างก้าวกระโดด จากสภาพดั้งเดิมของชุมชนเกษตรกรรมเก่าแก่ ที่ถูกรุกคืบจากสังคมเมืองจนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งถนนหนทาง ระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย ไปจนถึงการเติบโตของหมู่บ้านจัดสรรและห้างสรรพสินค้าขนาดย่อมมากมาย แต่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากมาย ภาคการเกษตรและวิถีชุมชนเกษตรในเขตอำเภอปากเกร็ดนั้น ก็ยังคงมีความโดดเด่น จากการร่วมมือกันผลักดันของทีมวิจัยและชาวบ้านในพื้นที่ ที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ให้ยังคงเสน่ห์ของชุมชนเกษตรกรรมได้อย่างไม่เสื่อมคลาย

จากโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตจังหวัดนนทบุรีที่ทางสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นแกนนำสำคัญในการผลักดันนั้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมวิจัยซึ่งเป็นบุคคลในท้องถิ่น โดยได้ทำการประชุมกลุ่มเพื่อหาพื้นที่ที่มีความพร้อมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเลือกจากพื้นที่ของสมาชิกและการประสานงานจากทีมวิจัยเอง แล้วให้สมาชิกวางแผนการจัดผังการท่องเที่ยวอย่างง่ายขึ้นในลักษณะของการเที่ยวชมภายใน 1 วัน ซึ่งในการทดลองท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้รับสมัคร “นักท่องเที่ยวอาสา”เพื่อมาเป็นผู้ประเมินการท่องเที่ยวที่กำลังจะจัดขึ้นโดยทีมวิจัยชุมชนอีกด้วย โดยการทดลองท่องเที่ยวในปากเกร็ดนี้ กำหนดจุดท่องเที่ยวไว้ 7 สำคัญดังนี้

IMG_3266IMG_3294IMG_3309

IMG_3219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ล่องเรือชมเกาะเกร็ด
กิจกรรมที่ขาดไม่ได้สำหรับการล่องเรือชมทัศนียภาพรอบเกาะเกร็ด โดยคณะนักท่องเที่ยว ได้เริ่มต้นการท่องเที่ยวที่ท่าเรือวัดกลางเกร็ด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณไก่ พีระพัฒน์ ผู้นำชมจากทีมวิจัย ที่พานักท่องเที่ยวชมบรรยากาศรอบเกาะ ไปพร้อมกับการเล่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกาะเกร็ดตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน เรือผ่านวัดปรมัยิกาวาศ แวะพักที่วัดบางจาก นมัสการหลวงปู่เอี่ยม ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง”ฮีโร่”หนึ่งเดียวในจังหวัด และแวะพักเดินตลาดริมน้ำ จับจ่ายของกินพื้นเมืองที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

IMG_3294 IMG_3285 IMG_3266 IMG_3219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ (ผ้าบาติกคุณลัดดา)
ออกจากวัดก็ล่องเรือวนมาแวะที่บ้านริมน้ำที่หลายท่านรู้จักดีในชื่อบ้านผ้าบาติกคุณลัดดา หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่ากลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ แหล่งรวมของฝากที่เป็นงานหัตถกรรมผ้าบาติกจากคนในชุมชนที่มีความหลากหลายเป็นที่รู้จัก เมื่อมาถึงที่คุณลัดดาก็ต้อนรับด้วยน้ำอัญชัญ ก่อนจะเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของการทำงาน และผลงานที่โดดเด่นของกลุ่ม และก่อนกลับนักท่องเที่ยวอาสาของเราก็ไม่ลืมที่จะแวะซื้อทอดมันและขนมต่างๆที่มีบริการอย่างหลากหลาย ติดไม้ติดมือกันไปด้วย

IMG_3312 IMG_3310 IMG_3311 IMG_3314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สวนชารางแดง
หลังจากล่องเรือจากฝั่งบก เราก็แวะขึ้นเกาะเกร็ดแล้วตรงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะ ซีงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชมของฝั่งเกาะ คุณสุมาลี โดยได้พาเราไปชมแหล่งผลิตชารางแดงที่สำคัญของเกาะเกร็ด ซึ่งทางเจ้าของได้ให้นักท่องเที่ยวของเราได้ทดลองคั่วชา และชิมชาด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สวนเกร็ดพุทธ
แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาะเกร็ด ซึ่งผู้ดูแลคือ คุณสุมาลี แสงคำคม สวนเกร็ดพุทธเป็นสถานที่พักผ่อนที่สามารถใช้เป็นสถานที่พัก จัดสัมมนาขนาดเล็ก หรือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนเกาะเกร็ดได้ โดยเกิดจากความตั้งใจของคุณสุมาลี ที่จะรวบรวมของดีและประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา หลังจากที่นักท่องเที่ยวได้รับความรู้กันแล้ว ก็แวะพักรับประทานอาหารกลางวันกันในสวนเกร็ดพุทธ อาหารอร่อย และได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนเมืองนนนท์กันถ้วนหน้าจนหลายท่านอยากเอนหลังในสวนกันเลยทีเดียว

IMG_3459 IMG_3467

5. สวนทุเรียนบางตะไนย
ทุเรียน นับเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรี ในปากเกร็ดก็มีแหล่งปลูกทุเรียนอยู่มากมาย หลังจากเดินชมฝั่งเกาะเกร็ด ทีมนักท่องเที่ยวก็กลับมาขึ้นบกในฝั่งบางตะไนย เพื่อชมการปรับตัวของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ภายหลังจากการประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งแม้ว่าวันที่ไปเยี่ยมชม จะยังไม่มีทุเรียนให้ชิม กล้าทุเรียนที่ปลูกยังไม่สูงใหญ่ แต่นักท่องเที่ยวทุกท่านก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการเป็นนักอนุรักษ์ของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ที่จะผลักดันให้ทุเรียนอยู่คู่เมืองนนท์ได้ไปอีกนานแสนนาน

IMG_3482 IMG_3494

6. สวนลีลาวดีชวนชมคุณปรีชา
ทีมนักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปยังแหล่งผลิตไม้ประดับที่สำคัญของปากเกร็ดและจังหวัดนนทบุรี คือ สวนลีลาวดีชวนชมคุณปรีชา ที่ปัจจุบันคุณปรีชาได้ผลิตไม้สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่เป็นไม้เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีรายได้ดีและยังมีผู้ผลิตไม่มาก นั่นคืออินทผาลัม โดยเน้นผลิตเป็นทั้งผลสดและขายพันธุ์ นักท่องเที่ยวที่ได้ไปจึงได้ทั้งความรู้ในการผลิตพืชพันุ์ไม้ต่างๆอย่างเต็มที่และอิ่มท้องกับอินทผาลัมสดที่หาทานไม่ได้ง่ายๆจากราคาที่สูงและการผลิตที่ยังมีไม่มากนั่นเอง

IMG_3513 IMG_3510

7. สวนส้มโออินทรีย์ป้าศรียงค์
แหล่งท่องเที่ยวสุดท้ายที่ทีมนักท่องเที่ยวอาสาแวะไปในครั้งนี้ คือสวนส้มโออินทรีย์ป้าศรียงค์ ที่คุณป้าศรียงค์ วมลสรณ์ หมอดินคนเก่งเป็นผู้ดูแลอยู่ โดยคุณป้าเป็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมมาจากหลายหน่วยงานด้านการเกษตรและกวาดรางวัลต่างๆมาแล้วมากมาย ครั้งนี้ก่อนพาชมสวน คุณป้ารับรองคณะนักท่องเที่ยวด้วยขนมช่อม่วงฝีมือคุณป้า พร้อมด้วยให้ทดลองชิมเปลือกส้มโอเชื่อมฝีมือคุณป้า ที่ทำจากเปลือกส้มโอปลอดสารพิษในสวนคุณป้าเอง พร้อมยังสอนวิธีทำเปลือกส้มโอให้คณะนักท่องเที่ยวได้ทดลองชม ลองชิมกันด้วย จนต้องซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันหลายถุง

IMG_3467

 

จาก 7 กิจกรรม 7 แหล่งท่องเที่ยวที่ทีมนักวิจัยชุมชนได้นำเสนอนั้น ก็เป็นเพียงส่วนหึ่งของทีมวิจัยชุมชนที่ได้ร่วมแรงกันจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดขึ้นในปากเกร็ด ซึ่งยังคงมีของดี และสถานที่น่าสนใจอีกมากมายที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือนำเสนอกัน ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวใดอีกบ้างในอนาคต และนี่คือส่วนหนึ่งของปากเกร็ด เมืองที่ยังคงมนต์เสน่ห์ด้านการเกษตรและวิถีชีวิตของวันวานไปพร้อมๆกับการเติบโตพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งครับ

ความเห็น